PDF Друк e-mail

Працівники ДП "Рівненський ЕТЦ" приєднались до

святкування державного свята - Дня прапора.

 

 


 

 


 

 

 
PDF Друк e-mail

Виконання лісосічних робіт,

трелювання,  транспортування та сплаву лісу


 

На сьогоднішній день на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України у Рівненській області  виконуються лісосічні роботи, трелювання та  транспортування лісу.

Лісосічні роботи, трелювання та транспортування лісу входять до переліку робіт підвищеної небезпеки, що передбачено додатком 2  «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної  небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 за №1107.

Виконання лісосічних робіт, трелювання та транспортування лісу  регламентується державним стандартом НПАОП 02.0-1.04-05 «Правила  охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості».

Правила охорони праці для працівників  лісового  господарства та  лісової  промисловості встановлюють вимоги з охорони праці,  що поширюються на суб'єкти господарювання, які здійснюють науково-дослідну діяльність, виконують лісовпорядкувальні  та  вишукувальні  роботи, створюють   лісові насадження  та  доглядають  за  ними,  здійснюють захист лісів від шкідників,  хвороб та пожеж,  ведуть  будівництво  і  експлуатацію лісових доріг, лісосічні, лісотранспортні та лісоскладські роботи, заготівлю живиці та пневого осмолу,  лісопиляння та інше  первинне перероблення заготовленої деревини, роботи в малій лісохімії.
Правила є обов'язковими  для  виконання роботодавцями та працівниками, а також тимчасово залученими до праці аспірантами, стажерами,  студентами і учнями навчальних закладів, які проходять виробничу  практику  на  підприємствах та в організаціях,  а також осіб, що підвищують кваліфікацію.

Під    час    виконання    робіт підвищеної небезпеки,     пов'язаних     з  лісогосподарським  і  лісопромисловим виробництвом,  на працівника можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

природні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- зовнішні метеорологічні чинники (вітер, опади, гроза, сонячна радіація,  низька  або  висока  температура  зовнішнього  повітря, ожеледиця, глибокий сніг на землі та сніг і ожеледь, що зависли на деревах, будівлях чи спорудах, тощо);

- складні рельєфні, гідрологічні і ґрунтові умови (круті схили, осипи,  обвали, каменепади, селі, зсуви, карстові воронки, повені, рідкий мул,  болота та втоплені в них  предмети,  гірські  ріки  і водостоки);

небезпечні дерева  під  час  їх  самопадіння  та  дерева,  що звалюються;

фізичні  небезпечні  та  шкідливі  виробничі  чинники:

-         рухомі машини  і  мотоінструмент;  рухомі частини виробничого устаткування;  приведені в рух частини  дерев;  рухомі  матеріали, вироби,   деталі,  заготовки  та  їх  уламки,  стружка;  різальний інструмент; конструкції, які руйнуються;

-         підвищена запиленість  та загазованість повітря робочої зони, наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин;

-         підвищена чи   знижена   температура  повітря  робочої  зони, теплове проміння;

-         підвищена чи знижена температура  поверхні  устаткування, матеріалів і заготовок;

-         підвищений рівень шуму або вібрації на робочому місці;

-         підвищений рівень інфразвуку;

-         підвищений рівень ультразвуку;

-         підвищена чи знижена вологість повітря;

-         підвищена чи знижена рухомість повітря;

-         підвищена чи знижена іонізація повітря;

-         підвищений рівень іонізуючого випромінювання у робочій зоні;

-         електричний струм;

-         підвищений рівень статичної електрики;

-         підвищений рівень електромагнітного випромінювання;

-         підвищена напруга електричного поля;

-         підвищена напруга магнітного поля;

-         відсутність або нестача природного освітлення;

-         недостатня освітленість робочої зони;

-         підвищена яскравість світла;

-         знижена контрастність;

-         прямий і відбитий блискіт;

-         підвищена пульсація світлового потоку;

-         підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

-         підвищений рівень інфрачервоної радіації;

-         радіаційне забруднення робочої зони;

-         гострі краї,  задирки,  шорсткість на  поверхнях  матеріалів,

-         заготовок і деталей, інструменту і устаткування;

-         слизькість мокрих та обмерзлих поверхонь пересування;

-         розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні

-         землі (підлоги);

хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

-         токсичні;

-         подразнювальні;

-         сенсибілізувальні;

-         канцерогенні;

-         алергенні;

Біологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

-         хижі звірі,  отруйні плазуни,  павуки (каракурти, тарантули), кліщі, інші комахи тощо;

-         отруйні і подразнювальні рослини, їх плоди та пилок;

-         патогенні   мікроорганізми   (бактерії,   віруси,   рикетсії,

-         спірохети, гриби, найпростіші) та продукти їх життєдіяльності;

психофізіологічні  небезпечні  та  шкідливі виробничі чинники:

фізичні перевантаження (статичні і динамічні);

нервово-психічні перевантаження   (розумове   перенапруження, перенапруження    аналізаторів,   монотонність   праці,   емоційні перевантаження).

Джерелами небезпечних та шкідливих виробничих чинників можуть бути:

-         нерегламентовані режими   роботи   технологічних   систем   і устаткування та помилкові дії працівників;

-         транспортні засоби,      вантажопідіймальне     устаткування,

-         лісопродукція, що рухаються;

-         пожежі, вибухи та інші аварії;

-         інженерні комунікації;

-         устаткування, яке працює під тиском;

-         легкозаймисті і токсичні речовини;

-         ручні роботи,   що  спричиняють  фізичні  і  нервово-психічні перевантаження.

Сам процес заготівлі деревини  пов'язаний із рубкою лісу. Об'єктом рубки є окремі дерева і цілі деревостани. Метою лісозаготівлі є одержання деревної сировини, яка проводиться в стиглих і перестійних лісостанах.

Рубка стиглого лісу має вирішувати три основні завдання: поновлення лісу, екологічні завдання й отримання  деревної продукції.

Заготівля деревини в лісах здійснюється при рубках головного користування та рубках формування і оздоровлення лісів на заздалегідь виділеній площі, яку називають лісосіка, в межах лісництва, кварталу та виділу.  Головне користування лісом здійснюється в межах розрахункової лісосіки де  вирубують стиглі і перестійні деревостани для одержання деревної продукції. Заготівля деревини також здійснюється і при рубках формування і оздоровлення лісів (рубки догляду за лісом, санітарно-оздоровчих заходів) та інших рубках пов’язаних і не пов’язаних з веденням лісового господарства (розчищення лісових площ для будівництва гідровузлів, трубопроводів, доріг, тощо). Так наприклад:

-         рубки догляду за лісом спрямовані на забезпечення кращих умов зростання головних порід у насадженнях, на підвищення стійкості насаджень до дії негативних факторів;

-         санітарні рубки спрямовані на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, а також передбачають рубку уражених хворобами та пошкоджених шкідниками дерев, деревина яких ще не втратила технічних якостей, для забезпечення;

-          так звані інші рубки потрібні для розширення просіки, прорубування трас для будівництва доріг, ліній електропередач тощо. Процес лісозаготівлі являє собою підприємницьку діяльність, пов'язану із звалюванням дерев у лісі, їх трелюванням,  розробкою хлистів  на сортименти, зберіганням і вивезенням заготовленої деревини з лісу.

Лісосічні  роботи слід виконувати відповідно до вимог:

ГОСТ   12.3.002-75,    ГОСТ     12.3.015-78     "ССБТ.     Работы лесохозяйственные. Требования      безопасности"  (далі - ГОСТ 12.3.015-78),  ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования"  (далі  - ГОСТ 12.1.004-91), НАПБ А.01.002-2004, НАПБ А.01.001-2004, цих Правил, типових інструкцій охорони  праці,  експлуатаційної  документації  на технічні засоби та інструкцій підприємства-виробника, інструкцій з охорони праці, що затверджуються та діють на підприємстві,  карт  технологічного процесу, нарядів-допусків.

Для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, лісосічні роботи, трелювання та транспортування лісу,  суб'єкти господарювання проходять експертне обстеження стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання в експертних організаціях - експертно-технічних центрах, що належать до сфери управління Держпраці, або незалежних експертних організаціях, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Інформацію щодо проведення експертного обстеження суб`єкта господарювання на спроможність виконання робіт підвищеної небезпеки, що передбачено додатком 2 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної  небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 за №1107, а також перелік матеріалів по підготовці та отримання позитивного висновку експертизи можна отримати за адресою:


м.Рівне, вул. Лермонтова, 7

Державне підприємство

«Рівненський експертно-технічний центр Держпраці»

або за тел. (0362) 265-890.

Мулик С.Р.,

експерт технічний з промислової безпеки

ДП «Рівненський ЕТЦ»

 
PDF Друк e-mail

З 18.07.2017 буде проводитись навчання:

-        Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для інженерів з охорони праці  (продовження);

-         «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок»,  «Правила експлуатації електрозахисних засобів» - з 18.07.2017

-        «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»,  «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» - з 18.07.2017.

 

Начальник НМВ  Антонюк Тетяна Василівна

тел/.факс: (0362) 63-34-21

тел.моб.: 066 768 76 57

 
PDF Друк e-mail

З 10.07.2017 буде проводитись навчання:


-        «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
-       Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для інженерів з охорони праці;

Начальник НМВ  Антонюк Тетяна Василівна

тел.моб.: 066 768 76 57

тел/.факс: (0362) 63-34-21

 
PDF Друк e-mail

З 03.07.2017 буде проводитись навчання:

- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок»,  «Правила експлуатації електрозахисних засобів» - з 04.07.2017

- Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для посадових осіб;


Начальник НМВ  Антонюк Тетяна Василівна

тел.моб.: 066 768 76 57

тел/.факс: (0362) 63-34-21

 
PDF Друк e-mail

З 12.06.2017 буде проводитись навчання:

- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок»,  «Правила експлуатації електрозахисних засобів» - з 13.06.2017
- Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для посадових осіб; 
З 12.06.2017 буде проводитись навчання:

Начальник НМВ  Антонюк Тетяна Василівна

тел/.факс: (0362) 63-34-21

тел.моб.: 066 768 76 57


 
PDF Друк e-mail

09.06.17р. Експертами технічними ДП "Рівненський ЕТЦ" проведено експертне обстеження мостового крана в/п 125т в м. Вараш. Під час обстеження було виявлено ряд дефектів та несправностей, які впливають на безпечну та безвідмовну роботу крана.


Зношення дротинок канату допоміжного підйому близько 40%.

 

Зазори зачисних щитків більше 10мм.

 

Розподільчі коробки без кришок.


Відірване перило огородження.


 
PDF Друк e-mail

З 6.06.2017 буде проводитись навчання:

-        Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для посадових осіб;

-        «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»

Начальник НМВ  Антонюк Тетяна Василівна

тел/.факс: (0362) 63-34-21

тел.моб.: 066 768 76 57


 
PDF Друк e-mail

З 29.05.2017 буде проводитись навчання:

-        Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для інженерів з охорони праці;

-        «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - у м.Здолбунів

-        «Правила безпеки систем газопостачання», «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативні акти, що встановлюють вимоги до балонів

Начальник НМВ  Антонюк Тетяна Василівна

тел/.факс: (0362) 63-34-21

тел.моб.: 066 768 76 57


 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 4 з 28